سنجش کیفیت مکالمات بین الملل ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات اعلام کرد: به منظور شفاف سازی وضعیت کیفی خدمات شرکت ارتباطات زیرساخت، سامانه سنجش کیفیت سرویس مکالمات بین شهری و بین الملل در سایت این شرکت، راه اندازی شد.

شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف شفاف سازی وضعیت کیفی خدمات خود و به دنبال ارائه وضعیت پارامترهای کیفی شبکه دیتا از جمله میزان تغییرات تاخیر (jitter ) و درصد از دست رفتن بسته ها (پکت لاست) اقدام به انتشار وضعیت کیفی شبکه های مکالمات بین شهری و بین الملل کرده است.


کاربران می توانند با مراجعه به سایت شرکت ارتباطات زیرساخت به آدرس www.tic.ir در بخش وضعیت شبکه ، با انتخاب گزینه های شبکه داخلی یا شبکه بین الملل وضعیت شاخص های کیفی این حوزه را مشاهده کنند .


در بخش شبکه داخلی پارامترهایی مانند درصد موفقیت مکالمات (ASR)، درصد کارایی کانال ها (CER) و متوسط زمان اشغال شدن کانال ها (AHT) مربوط به ۲۴ ساعت اخیر شبکه بین شهری نشان داده می شود که این اطلاعات هر ۱۵ دقیقه یکبار نیز بروز رسانی می شود.


همچنین در بخش شبکه بین الملل نیز وضعیت پارامترهای درصد موفقیت مکالمات (ASR) و متوسط زمان مکالمات (ACT) صادره بین الملل، در ۲۴ ساعت روز گذشته نمایش داده می شود.


این اطلاعات به تفکیک شبکه های ثابت استانی روی نقشه ایران، اپراتورهای سیار به صورت جدول و ترافیک صادره به کشورهای مختلف روی نقشه جهان، نمایش داده شده است.

منبع: خبرگزاری مهر