سرپرست شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیر ساخت وزارت ارتباطات، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات فرهاد معارفی را سرپرست شرکت ارتباطات زیر ساخت منصوب کرد. فرهاد معارفی پیش از این به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره این شرکت فعالیت داشته است .

در بخشی از این حکم آمده است امید است؛


« با اتکال به قادر متعال در چارچوب اساسنامه ، ضوابط و مقررات مربوط در انجام وظایف محوله در امر مدیریت ، هدایت و راهبری شرکت در زمینه تأمین ، توسعه ، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات کشور و اتخاذ تدابیر اقدامات لازم مبنی بر حصول اطمینان از تأمین ارتباطات زیرساختی و پایداری شبکه مادر ارتباطی در راستای سیاست های وزارت متبوع و تحقق اهداف دولت تدبیر و امید موفق باشید ».منبع: خبرگزاری مهر