سبزسازی زمین؛ راهی موثر برای کاهش سطوح کربن

پژوهش جدیدی که انجام شده است، پیشنهاد می‌کند که تلاش برای دوباره سبزسازی زمین می‌تواند به اندازه‌ی پایان دادن به مصرف نفت موثر باشد. این راه حال اقلیمی طبیعی شامل جنگل‌کاری و حفاظت از تالاب‌ها به عنوان محل ذخیره‌ی کربن می‌شود.

انتشار کربن

جهان هر روز از تاثیر فعالیت‌های انسانی بر گرمایش جهانی آگاه‌تر می‌شود. برخی کشورها تلاش‌های ویژه‌ای می‌کنند تا وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را به طور کامل از بین ببرند. این تلاش‌های بسیار مفید هستند؛ اما پژوهشی که به تازگی در Proceedings of the Natural Academy of Sciences منتشر شده است، بیان می‌کند که سبزسازی زمین می‌تواند به همین اندازه موثر باشد.

گروهی بین المللی از دانشمندان این پژوهش را به انجام رسانده‌اند. آن‌ها می‌گویند که راه حل‌های اقلیمی طبیعی مانند حفاظت از تالاب‌ها می‌تواند ۳۷ درصد از اقداماتی که باید تا سال ۲۰۳۰ براساس تعهدنامه‌ی پاریس انجام دهیم، پوشش دهد. تالاب‌ها می‌توانند کربن را در خود ذخیره کنند و به ما کمک کنند تا خاک‌ها و چمنزارها را بهتر مدیریت کنیم.

در حقیقت، آن‌ها می‌گویند که تاثیر سبزسازی کره‌ی زمین بر سطح کربن اتمسفر به اندازه‌ی توقف کامل مصرف سوخت‌های فسیلی است.

این کار آسان نیست

میزان کاهش نشر کربن توسط جنگل‌ها معمولا دست کم گرفته می‌شود. فقط در ایالات متحده، کربن دی اکسیدی که درخت‌ها از اتمسفر حذف می‌کنند، برابر ۱۱ تا ۱۳ درصد از نشر سوخت‌های فسیلی است. فقط در ۲۵ سال گذشته، ما ۱۰ درصد از سرزمین‌های دست نخورده‌ی کره‌ی زمین را نابود کرده ایم. واضح است که ادامه دادن این ویرانی، بر کربنی که توسط درختان حذف می‌شود، تاثیر خواهد گذاشت.

خوشبختانه، تلاش‌های بسیاری انجام می‌شود تا به این فعالیت‌ها پایان داده شود، از کره‌ی زمین محافظت شود و ایجاد جنگل‌های جدید در دستور کار قرار گیرد. دولت‌ها قوانین محدودکننده‌ای وضع می‌کنند تا از جنگل‌زدایی جلوگیری کنند. فناوری‌های جدید برای تسریع جنگل‌زایی استفاده می‌‌شوند. مثلا از پهپادها برای کاشت درختان با نرخی نزدیک به ۱۰۰ هزار درخت در روز استفاده می‌شود.

برخی از کشورها هستند که ایده‌های نوآورانه‌ای دارند. مثلا آن‌ها جنگل‌های عمودی می‌سازند و آسمان خراش‌ها را با گیاهان جاذب کربن می‌پوشانند. چین ساخت شهر جنگلی را آغاز کرده است. این شهر قادر خواهد بود تا سالانه ۱۰ هزار تن کربن دی‌اکسید و ۵۷ تن آلودگی را جذب کند و در عین حال، ۹۰۰ تن اکسیژن تولید کند.

اما متاسفانه باید بگویم که ممکن است این اقدام‌ها بسیار کوچک و بسیار دیر باشند. رویدادهای شدید آب‌وهوایی مانند ال‌نینو می‌توانند تاثیری عظیم بر توان کره‌ی زمین در کاهش سطح کربن دی‌اکسید داشته باشند. تغییرات اقلیمی هم مزید بر علت شده و احتمال بروز این رویدادها را افزایش داده است. علاوه بر این، قطع غیرقانونی درختان در جنگل‌های آمازون، هر سال رشد بیشتری دارد. متخصصان می‌گویند که متاسفانه، برنامه‌های حفاظتی ما در حال حاضر، برای حفظ محیط زیست کافی نیست.

پرواضح است، اگر قرار بر این باشد که کره‌ی زمین، سکونتگاهی مناسب برای بشر باقی بماند، مشخص کردن منابع نشر کربن، کافی نخواهد بود. ما باید تلاشی بیش از پیش داشته باشیم تا کره‌ی زمین را سبز کنیم؛ تا کره‌ی زمین بتواند کربن دی‌اکسید بیشتری جذب کند.

منبع: زومیت