پکیج های سایت ساز حرفه ای

وب سایت اتلیه عکاسی و فیملبرداری – شامل : ۲۰۰۰مگابایت فضای هاستینگ
یک عدد دامین رایگان به دلخواه مشتری:
نصب پوسته خبری و تنظیمات اولیه پوسته خبری
ir, co.ir , id.ir . ac.ir

سفارش هاست

پورتال خبری و خبرگزاری ۱۵۰ هزارتومان – شامل : ۲۰۰۰مگابایت فضای هاستینگ
یک عدد دامین رایگان به دلخواه مشتری:
نصب پوسته خبری و تنظیمات اولیه پوسته خبری
ir, co.ir , id.ir . ac.irسفارش هاست
سایت ساز ۱۰۰هزارتومانی – شامل : ۷۰۰۰مگابایت فضای هاستینگ
یک عدد دامین رایگان به دلخواه مشتری:
ir, co.ir , id.ir . ac.irسفارش هاست
سایت ساز ۸۰ هزارتومانی – شامل : ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاستینگ
یک عدد دامین رایگان به دلخواه مشتری:
ir , , , co.ir , id.ir . ac.irسفارش هاست
سایت ساز ۵۰۰۰۰تومانی – شامل : ۲۰۰۰ مگابایت فضای هاستینگ +۲۰۰۰مگابایت فضای هاست

دامين اي ار رايگان

سفارش هاست