زندان و جریمه در انتظار استفاده کنندگان از VPN در امارات

به گزارش جام جم کلیک ، براساس قانونی که توسط رییس دولت امارات عربی متحده نیز به تایید رسیده، تغییراتی در قانون جرایم اینترنتی در این کشور ایجاد شده و اکنون در توضیحات مربوط به آن اینطور آمده: هرکسی که از یک آدرسی اینترنتی (IP) تقلبی یا آدرسی که مربوط به کاربر دیگری است، به هر طریقی استفاده کند تا جرمی را مرتکب شود یا از شناسایی شدن جلوگیری کند به تحمل مجازات حبس در زندان و جریمه ای نقدی با حداقل مبلغ پانصد هزار درهم امارات و حداکثر دو میلیون درهم امارات، و یا یکی از این دو مجازات مجبور خواهد شد.

به نوشته تک شات مبلغ جریمه نقدی برای استفاده از اتصال مجازی اینترنتی در کشور امارات عربی متحده از ۱۳۶ هزار دلار تا بیش از ۵۴۴ هزار دلار متغیر خواهد بود که مجازات سنگینی به نظر می رسد.

در نتیجه، اگر قصد سفر کاری یا تفریحی به این کشور را دارید و معمولا از VPN برای انجام کارهای خود استفاده می کنید، بد نیست در روش کار خود بازنگری کنید، وگرنه ممکن است سر از پشت میله های زندان های این کشور در بیاورید!

منبع دریافت خبر : کلیک جام جم

لینک منبع