رکورد ترافیک دیتا در بین اپراتورهای تلفن همراه شکسته شد

مدیرعامل پیشین همراه اول از شکسته شدن رکورد ترافیک دیتا توسط این اپراتور خبر داد. منبع: خبرگزاری مهر