روحانی رییس جمهوری شد؛ نتایج ۹۹/۷ درصد از صندوق‌ ها


حسن روحانی با کسب ۵۷ درصد از آرای ۹۹/۷ درصد از صندوق‌ها، دوباره رئیس جمهور شد.

رحمانی فضلی، وزیر کشور نتایج آرای انتخابات دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را که از ۹۹/۷ درصد از صندوق‌ها به دست آمده است، اعلام کرد.

وزیر کشور در این رابطه گفت که تا کنون بر اساس شمارش آرای ۹۹/۷ درصد از صندوق‌های اخذ رأی، ۴۱ میلیون و ۲۲۰ هزار و ۱۳۱ رأی به صندوق‌ها واریز شده است که نتیجه به شرح زیر است:

۱- حسن روحانی ۲۳ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۶۱۶ رأی

۲- ابراهیم رئیسی ۱۵ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۴۴۹ رأی

۳- مصطفی میرسلیم ۴۷۸ هزار و ۲۱۵ رأی

۴-مصطفی هاشمی طبا ۲۱۵ هزار و ۴۵۰ رأیمنبع :زومیت