رباتی برای رفت و روب ساحل

به گزارش جام جم کلیک ، شاید بتوان از ربات‌ها برای حل این مساله استفاده کرد؛ این فکری بود که به ذهن یک تیم جوان و نوآور کانادایی رسید و به‌این‌ترتیب فرآیند طراحی و ساخت این ربات رفتگر ساحل را آغاز کردند. این ربات بیشتر برای مناطق ساحلی که دسترسی به آن دشوار است مناسب خواهد بود.

این ربات که می‌تواند اشیایی به بزرگی بطری آب یا لیوان را بردارد، سبب افزایش سرعت فرآیند پاکسازی خطوط ساحلی می‌شود.

منبع دریافت خبر : کلیک جام جم

لینک منبع