راه اندازی رشته های لبه تکنولوژی در دانشکده پست و مخابرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، دکتر وحید یزدانیان با اشاره به این که موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه از سال های بسیاری در کشور مورد توجه بوده است ، افزود : عدم تفاهم بین صنعت و دانشگاه ، یکی از دلایل دور بودن این دو نهاد از یکدیگر است .

وی افزود: صنعت نیاز های خود را دارد و دانشگاه هم نیروهای خود را تربیت می کند و در این زمینه درک متقابلی وجود نداشته است، البته در سال های اخیر این دو نهاد به یکدیگر نزدیکتر شده اند .


رئیس دانشکده پست و مخابرات با بیان اینکه ارتباط دانشگاه و صنعت نیاز به یک نهاد واسط دارد ، گفت: تشکل های غیر دولتی و برخی از پژوهشگاه ها و مراکز تحقیق و توسعه می توانند این نقش را داشته باشند .


وی با تاکید بر اینکه یکی از این نهادها در حوزه ICT  ، دانشکده پست و مخابرات است، تصریح کرد : دانشکده پست و مخابرات از یک سو در صنعتICT کشور حضور و از نیاز این حوزه اطلاع دارد و از سوی دیگر نیز یک دانشگاه محسوب می شود .


یزدانیان با اشاره به اینکه بیش از ۵۵ درصد آموزش های دوره کاردانی و کارشناسی دانشکده عملی است ، اظهار داشت : به همین دلیل درک صحیحی از نیازهای صنعت در دانشکده پست و مخابرات وجود دارد .


وی به برنامه های آینده دانشکده پست و مخابرات در حوزه کاربردی کردن آموزش های خود اشاره کرد و گفت : از مهرماه سال جاری رشته های جدید این دانشکده با این رویکرد راه اندازی می شود و ۲  تا ۳ سال آینده نیروهای متخصص لبه تکنولوژی را به صنعت معرفی می کنیم.


رئیس دانشکده پست و مخابرات بومی سازی تجهیزات حوزه ICT  را از دیگر برنامه های آینده این حوزه عنوان کرد و افزود : در حوزه اینترنت اشیا و فیبرنوری در دریا که دانشکده صاحب نظر و پیشرو است ، محصولاتی بومی سازی و به این صنعت معرفی می شود.

منبع: خبرگزاری مهر