رئیس سازمان راهداری از اسنپ شکایت کرد

مقاله‌های مرتبط:

رئیس سازمان راهداری و حمل ‌ونقل جاده‌ای کشور علیه مدیران اسنپ شکایت کرد. به گفته‌ی داوود کشاورزیان، اسنپ باید پیشنهاد حمل و نقل برون‌شهری از اپلیکیشن خود را حذف کند.

رئیس سازمان راهداری و حمل ‌ونقل جاده‌ای درباره‌ی فعالیت اسنپ در بخش حمل و نقل جاده‌ای گفت:

قرار بود پیشنهاد حمل و نقل جاده‌ای از اپلیکیشن اسنپ حذف شود، زیرا اگر کسی بخواهد در حمل و نقل جاده‌ای فعالیت کند باید پلاک «ع» داشته باشد.

کشاورزیان اعلام کرده است که در این زمینه رونوشتی به دادستانی ارسال کرده است و دادستانی هم مدیران شرکت مذکور را به دادگاه احضار کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است ماهیت سفر برون‌شهری و درون‌شهری متفاوت است و این موضوع که اسنپ به حمل و نقل جاده‌ای وارد شود، اصلا به صلاح اقتصاد کشور نیست.

وی اظهار کرد که اسنپ در بخش حمل و نقل داخل شهری نیز سهم خودروهای شخصی را گرفته است و اگر قرار باشد سهم حمل و نقل برون شهری را نیز بگیرد، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای این موضوع را پیگیری می‌کند.

منبع: زومیت