دیگر نگران گم کردن صفحه کتاب نباشید

به گزارش جام جم کلیک ، کاربرد جالب این نشان کتاب این است که چند لامپ بسیار ریز دارد و در صورت خم شدن می‌تواند نور مورد نیاز برای خواننده را تامین کند. به‌این‌ترتیب اگر به کتاب خواندن در شب عادت دارید، دیگر به چراغ مطالعه نیاز نخواهید داشت.

منبع دریافت خبر : کلیک جام جم

لینک منبع