دستور رئیس جمهور برای استعلام ارز تخصیص یافته به گوشیهای موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: پس از انتشار لیست واردکنندگان، امکان استعلام نام شرکت واردکننده و نوع ارز تخصیصی برای واردات گوشی نیز از روز گذشته با دستور تسریع رئیس جمهور، در سامانه *۷۷۷۷# فراهم شد.

وی تاکید کرد: اولین جلسه کارگروه مستندسازی تخلفات رخ داده نیز با حضور نماینده تعزیرات تشکیل شد.

منبع: خبرگزاری مهر