خودروهای مناطق آزاد تا چه محدوده‌ ای می‌توانند تردد کنند؟

[ad_1]

خودروهایی که پلاک منطقه آزاد دارند، می‌توانند در شعاع خاصی رفت و آمد کنند. این شعاع در مناطق مختلف متفاوت است.

بر اساس اعلام گمرک و با توجه به ماده‌ی ۱۶ آئین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد، خودروهای دارای پلاک هر کدام از مناطق آزاد می‌توانند تا شعاع مقررشده‌ رفت و آمد داشته باشند که این شعاع برای هر منطقه‌ی آزاد مخصوص به خودش است.

شعاع این محدوده‌ی تردد برای مناطق آزاد اروند، انزلی، ارس، ماکو و چابهار مشخص شده است.

محدوده‌ی تردد خودروهای دارا پلاک این مناطق آزاد به شهر زیر است:

نام منطقه آزاد شعاع محدوده‌ی تردد پلاک
اروند تا مرکز استان خوزستان (حدود ۱۲۰ کیلومتر)
آزاد انزلی تا ۵۰ کیلومتر
ارس تا مرکز استان آذربایجان شرقی(حدود ۱۳۰ کیلومتر)
ماکو تا ۳۰ کیلومتر
چابهار تا ۳۰ کیلومتر

خودروهایی که خارج از این محدوده رفت و آمد داشته باشند، شامل ورود به منطقه‌ی اصلی می‌شوند که طبق بند الف ماده ۱۱۲ امور گمرکی با آن‌ها برخورد خواهد شد.

[ad_2]

منبع :زومیت