خرید ممبر تلگرام

ایده پردازان نظری با سال ها تجربه اقدام به ارائه خدمات ممبر تلگرام نموده است.

ممبر های   در ۲۴ ساعت بعد از سفارش اضافه می گردد.

ممبر تلگرام فیک

۱۰۰۰  ممبر=  ۱۵۰۰۰ تومان

۲۰۰۰ ممبر= ۲۸۵۰۰ تومان

۳۰۰۰ ممبر=۳۵۰۰۰ تومان

۴۰۰۰ ممبر= ۴۵۰۰۰ تومان

۵۰۰۰  ممبر= ۵۵۰۰۰ تومان

ممبر های زیر به صورت ممبر واقعی از نوع اجباری بوده و فیک نمی باشد.

۱۰۰۰  ممبر=  ۳۰۰۰تومان

۲۰۰۰ ممبر= ۶۰۰۰۰هزارتومان

۳۰۰۰ ممبر=۹۰۰۰۰هزارتومان

۴۰۰۰ ممبر= ۱۲۰۰۰۰ هزارتومان

۵۰۰۰  ممبر= ۱۳۰۰۰۰ هزارتومان

۵۰۰۰ هزار ممبر تلگرام به مدت محدود تا پایان ۱۳ فروردین در فروش ویژه فقط ۱۰۰ هزارتومان

 

جهت سفارش اینجا را کلیک نمایید

جهت  کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۶۶۰۵۷۹۹۲  تماس حاصل فرمایید