خرید ماهواره سنجشی رو به اتمام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در مراسم افتتاح نخستین پارک تخصصی علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به پتانسیل های ایجاد شده در کشور برای ساخت، طراحی و داشتن یک ماهواره بومی عملیاتی و نیز یک ماهواره ملی گفت: هم اکنون خرید ماهواره سنجشی رو به اتمام است.

وی ادامه داد: همچنین مذاکرات جدی برای داشتن یک ماهواره ملی مخابراتی را آغاز کرده ایم.


وی اضافه کرد: در همین حال دانشگاه های مختلف و پژوهشگاه فضایی ایران در حال ساخت و طراحی ماهواره های مورد نیاز کشور هستند و ما از ظرفیت و پتانسیل شرکت های دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی در حوزه به کارگیری ماهواره های بومی استفاده خواهیم کرد.


ادامه دارد…منبع: خبرگزاری مهر