پشتيبانی شبکه های کامپیوتری شرکتها و ادارات  در تمامی شهر ها و استان های کشور

     ارائه سيستم های پشتيبانی

  • ارائه خدمات پشتيبانی فنی در مورد سيستم ها و شبکه تحت پوشش قرارداد پشتيبانی
  • تعميرات و راه اندازی سپستم های خارج از قراداد پشتيبانی
  • مشاوره و ارائه متدهای فنی تخصصی بمنظور نگهداری بهينه سيستمها
  • پشتيبانی و نگهداری شبکه های کامپيوتری
  • پشتيبانی تلفنی
  • پشتيبانی فني شبکه و سخت افزار در اسرع وقت
  • رفع مشکلات شبکه در حداقل زمان ممکن