آذر ۱۱, ۱۳۹۵

شبکه های محلی

مشاوره ، طراحی . نصب و راه اندازی شبکه های محلی LAN
۱- طراحی و پیاده سازی  شبکه های داخلی بر پایه Domain و با استفاده از ساختار Active Directory
۲-  مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سرورهای شبکه تحت سیستم عامل های Microsoft و Linux (Server  Mail ،Server  Web ،Server   DNS ، Storage Server و … )
۳-  مشاوره ، طراحی و پیاده سازی بستر Internet Sharing و LAN Accounting بر پایه سیستم عامل های Microsoft و Linux
۴-   طراحی و پیاده سازی ساختار جامع امنیتی (Firewall) به صورت StateFull
۵- طراحی و پیاده سازی سیستمهای گزارش گیری ، Filtering ، Monitoring  وکنترل ترافیک شبکه
۶-  طراحی و پیاده سازی سیستمهای حفاظتی Antivirus به صورت Server Base
۷-  طراحی و پیاده سازی ساختار شبکه در لایهایAccess  ،  Distribution ،  Core
۸-  ارائه ، نصب و راه اندازی تجهیزات Active شبکه که در این بخش می توان به تجهیزات Cisco  اشاره کرد
۹-  طراحی و پیاده سازی ساختار Voice Over IP (VOIP)مشاوره ، طراحی ، نصب و راه اندازی شبکه های گسترده WAN

۱-  مشاوره ، طراحی و راه اندازی بسترهای ارائه سرویس اینترنت (ISP)
۲-  مشاوره ، طراحی و راه اندازی بسترهای ارائه پهنای باند (ICP)
۳- طراحی و پیاده سازی Cache Server به صورت Transparent
۴-مشاوره ، طراحی و راه اندازی ارتباط با شبکه اینترنت به صورت Wireless و Leased Line
۵- طراحی و پیاده سازی ساختار Dial in مبتنی بر Access Server های Cisco و RAS
Server های Linux و Microsoft جهت خطوط آنالوگ و ISDN
۶- طراحی و تنظیم Router ها وSwitch Multilayer های Cisco جهت ارتباط با شبکه گسترده

http://iranwebsazan.org/imaje/lan-wan.gif

http://iranwebsazan.org/templates/ghaleb/ima/supp-whm.png