تيم طراحي و اجراي شبكه :سرعت رشد بهره گيري از دستگاههاي هوشمند با گسترش كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان‌ها و موسسات، ميزان استفاده از شبكه‌هاي درون و برون سازماني را به شكل چشم‌گيري افزايش داده است. با افزايش تقاضا براي اين خدمات و پيشرفت امكانات فني براي ارايه‌ي آن، موسسات و سازمان‌هاي داخلي بسياري تاكنون براي برخورداري از خدمات آموزشي، پشتيباني و مشاوره اي به ما مراجعه كرده اند، كه در اين ميان بهره گيري از خدمات مشاوره اي و آموزشي از اولويت بسيار بالائي برخوردار بوده است.

ايده پردازان نظري با هدف ارائه خدمات تخصصی در حوزه فن آوری اطلاعات به سازمانها، مراکز خصوصی و دستگاههای دولتی تاسيس گرديد.  با بر خورداری از تجربه و دانش متخصصين مورد تائيد شرکتهای بين المللی نظير مايکروسافت و سيسکو به عنوان يک گروه توانمند در اجرای پروژه ها، گام های بزرگی در جهت خدمت به جامعه انفورماتيک برداشته است