خدمات سنجش از دور در اختیار مدیریت بحران کشور قرار می‌گیرد

سازمان فضایی ایران در راستای وظایف خود و براساس نیازهای اساسی کشور، خدمات سنجش از دور در حوزه مدیریت بحران را در اختیار متولیان و تصمیم گیران این حوزه قرار می‌دهد. منبع: خبرگزاری مهر