خدمات تازه گوگل برای یافتن لوله کش و نظافتچی منزل

این شرکت در حال افزودن قابلیت های تازه ای به خدماتش در منطقه سان فرانسیسکو است که به صاحبان مشاغل محلی اجازه می دهد خدمات خود را در مناطقی خاص تبلیغ کنند تا کاربران در صورت تمایل بتوانند به نتایج موردنظرشان دسترسی پیدا کنند.

از جمله دیگر مشاغلی که از این طریق در دسترس است می توان به کلیدسازی و متخصصان تعمیر ابزار و وسایل مختلف اشاره کرد.

به گزارش فارس ،پیش از این شرکت آمازون هم خدماتی از این دست را ارائه کرده بود و شرکت های دیگری مانند Yelp و Angieهم در این بخش فعال بوده اند. اما گوگل با توجه به مجموعه گسترده ای از کاربران و مشتریان خدماتش بهتر می تواند از این طریق درآمدزایی کرده و خدمات تبلیغاتی ارائه دهد.

قرار است دامنه ارائه این خدمات در ماه های آینده گسترش بیشتری یابد، اما برنامه زمانی آن اعلام نشده و مشخص نیست چه زمانی خدمات مذکور در خارج از آمریکا ارائه می شود.

منبع دریافت خبر : کلیک جام جم

لینک منبع