حر کت در مسیر جوملا ۳٫۷


جوملا 3.6.4

در طی هفته‌های گذشته تیم جوملا پیام‌هایی در مورد جوملا ۳٫۷ فرستاده است که چه مواردی در نسخه نهایی گنجانده خواهد شد.

به گزارش جوملا فارسی (مترجم برگزیده جوملا در ایران) تیم جوملا در تلاش برای راه اندازی یک برنامه جهت انتشار منظم نسخه‌های آزمایشی جوملا همانند همیشه است که این نسخه‌ها در دسترس داوطلبان باشد و با حمایت آنها و با به چالش کشیدن موارد قابل لحاظ در نسخه ۳٫۷ یک نسخه کاربردی در دسترس عموم قرار گیرد.

برنامه انتشار جوملا ۳٫۷:

نسخه آلفا ۱: ۲۰ دسامبر ۲۰۱۶ مطابق با ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵
نسخه آلفا ۲: ۱۰ ژانویه ۲۰۱۷ مطابق با ۲۱ دی ماه ۱۳۹۵
نسخه بتا ۱: ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷ مطابق با ۵ بهمن ماه ۱۳۹۵
نسخه بتا ۲: ۷ فوریه ۲۰۱۷ مطابق با ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۵
نسخه کاندایدای انتشار ۱: ۲۱ فوریه ۲۰۱۷ مطابق با ۳ اسفند ماه ۱۳۹۵
نسخه کاندایدای انتشار ۲: ۷ مارس ۲۰۱۷ مطابق با ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۵
نسخه کاندایدای انتشار ۳: ۱۴ مارس ۲۰۱۷ مطابق با ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۵
نسخه کاندایدای انتشار ۴: ۲۱ مارس ۲۰۱۷ مطابق با ۱ فروردین ماه ۱۳۹۶
نسخه پایدار: ۲۸ مارس ۲۰۱۷ مطابق با ۸ فروردین ماه ۱۳۹۶

همانطور که می‌بینید ما در حال شروع برای توسعه این فرآیند هستیم. اگر شما یک توسعه و گسترش دهنده افزونه و قالب هستید تا آغاز مارس ۲۰۱۷ می‌توانید افزونه‌ها و قالب خود را تست کنید.
تیم جوملا فارسی نیز تمام تلاش خود را جهت هماهنگی و بهینه سازی فارسی سازی این نسخه خواهد نمود و پس از انتشار نسخه نهایی جوملا ۳٫۷ فارسی نیز منتشر خواهد شد.source_link
JOOMLA
منبع جوملا
جهت کسب اطلاعات بیشتر به جوملا فارسی مراجعه نمایید