جهرمی: تحریم استارتاپ‌های ایرانی نشان داد که در مسیر درستی حرکت می‌کنیم

محمدجواد آذری جهرمی می‌گوید: “مقطعی در دورن کشور استارتاپ‌ها را به عنوان عوامل نفوذ فرهنگی قلمداد می‌کردیم، اما نسبت به این مقوله فکر شد تا از آن بهره‌برداری و مدل خوبی پیاده‌سازی شود و به این ترتیب مسیر کشور به سمت سازندگی در داخل پیش رفت، بر این اساس آمریکا نسبت به این موضوع عکس العمل نشان داد و شروع به تحریم کرد.

وی معتقد است: “آمریکا نقطه ضعف ما را تحریم نمی‌کند، بلکه نقطه‌ی قوت ما را تحریم می‌کند. وقتی دشمن قسم خورده‌ی ما یک چنین مسیری را نشان می‌دهد، طبیعتا باید عزم ما، مدیران کشور را به این قضیه جزم کند که از این حوزه حمایت کنیم؛ همانطور که رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور تاکید دارند که ما به جوانان توجه ویژه داشته باشیم و سرمایه‌ها را در مسیر درست هدایت کنیم و موانع را برطرف کنیم.”

به گفته‌ی وی، این اقدام دولت آمریکا نشان داد که مسیری که می‌رویم مسیر درستی است و باید با جدیت بیشتری پیگیری کنیم.

وی در ادامه افزود: “امیدواریم اتفاقی که افتاده بسیاری از خواب بیدار کند و می‌بینیم که نسیم حمایت در این حوزه در حال وزیدن است. سهم‌مان را خودمان در فضای مجازی، خدمات و صادرات از دنیا بگیریم اما این موضوع نشان می‌دهد اینکه اقدام به حذف برنامه‌های ما می‌کنند یعنی اینکه در مسیر درستی حرکت می‌کنیم.”

منبع: زومیت