جلوگیری از خطر با آیینه دیجیتالی خودرو

به گزارش جام جم کلیک ، افزون بر این، ساختار اپتیکی آیینه عقب خودرو به گونه‌ای است که امکان تخمین دقیق فاصله در آن وجود ندارد.

بتازگی یک دستگاه دیجیتال به نام پریگون طراحی شده که می‌تواند همه این مشکلات را حل کند. این دستگاه که به جای آینه عقب خودرو قرار می‌گیرد، صفحه‌ای حدود ۱۰ اینچ دارد که تصاویر گرفته شده از دوربینی نصب شده در عقب خودرو را پخش می‌کند.

این سامانه می‌تواند تصاویری شفاف را در موقعیت‌های مختلف به راننده بدهد و فواصل در تصاویر آن نیز بسیار به واقعیت نزدیک است.

افزون بر این، راننده می‌تواند با فشار دکمه‌ای ویژه بین حالت دیجیتال یا تصاویر آینه معمولی، یکی را انتخاب کند.

منبع دریافت خبر : کلیک جام جم

لینک منبع