توئیت دوروف درباره تعلیق کانال «آمدنیوز»

پاول دوروف در حساب توئیتر خود اعلام کرد کانال تلگرامی «آمدنیوز» را از دسترس خارج کرد. منبع: خبرگزاری مهر