تجمع اعتراضی برخی پیمانکاران مخابرات تهران برای دریافت مطالبات

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از پیمانکاران بخش نگهداری و توسعه مخابرات منطقه تهران، با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی مخابرات ایران در خیابان سردار جنگل تهران، خواستار تعیین تکلیف صورت وضعیت پرداخت شدند.

در پلاکاردهایی که دست این پیمانکاران است، آنها به عدم پرداخت صورت وضعیت خود در اجرای پروژه «تانوما» انتقاد و اعتراض دارند.


پروژه تانوما، پروژه فیبرنوری منازل است که توسط مخابرات ایران حدود دوماه پیش راه اندازی شده است.


محمدرضا بیدخام سخنگوی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: موضوع در حال بررسی است و تنها مشکل برای تعداد کمی از پیمانکاران بخش نگهداری و توسعه مخابرات تهران است که به زودی با بررسی وضعیت قرارداد آنها، مشکل حل خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر