تجربه شرایط جویِ کشورهای مختلف در فرودگاه سوئد

از این پس در فرودگاه “آرلاندا” سوئد، مسافران می‌توانند شرایط جوی و آب و هوای کشور مقصد را حس کنند. منبع: ایسنا