تبریک دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات به آذری جهرمی

به گزارش خبرگزاری مهر، «هولین ژائو»، طی یادداشتی که به نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو ارائه شده، انتصاب محمدجواد آذری جهرمی را به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تبریک گفته است.

در متن این یادداشت آمده است:


« بسیار خوشوقتم که جنابعالی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران منصوب شده اید. به همین مناسبت مایلم صمیمانه ترین تبریکات و بهترین آرزوها را برای موفقیت شما در این سمت ابراز کنم. از این فرصت استفاده کرده و به شما اطمینان می دهم حمایت کامل من و همکارانم را در حفظ ارتباط فوق العاده ای که میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و اتحادیه جهانی ارتباطات برقرار است خواهید داشت.»

منبع: خبرگزاری مهر