تاب‌آوری دستگاه‌های ارتباطی بانکی در زمان بحران ارزیابی شد

جلسه ارزیابی تاب‌آوری دستگاه‌های ارتباطی بانکی در زمان بحران در سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد. منبع: خبرگزاری مهر