بهره‌گیری از ظرفیت اینترنت اشیاء نیازمند هماهنگی ملی

مرکز ملی فضای مجازی با تشکیل کارگروه راهبری اینترنت اشیاء، خواستار مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای همکاری بیشتر در بهره‌گیری از ظرفیت فناوری اینترنت اشیاء در کشور شد. منبع: خبرگزاری مهر