بروز اختلال در ۴ مرکز مخابراتی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید خوشقدم، شهید زارعی و شهید آیت از امروز ۴ مهرماه آغاز شده است. به دنبال اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان با پیش شماره های ۵۵۸۲ الی ۵۵۸۶، ۵۵۸۸، ۵۵۹۴ در محدوده مرکز مخابرات شهید خوشقدم به مدت ۳ روز آینده با اختلال همراه است.

در همین حال با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید زارعی از ساعت ۲۴ امشب به مدت ۶ ساعت و در مرکز مخابرات شهید آیت از ساعت ۱ بامداد به مدت ۳ ساعت دچار اختلال می شود.


از سوی دیگر عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید لطیفی از فردا ۵ مهرماه آغازمی شود که با اجرای این عملیات نیز، ارتباط تلفنی مشترکان با پیش شماره های ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸ در محدوده لویزان ۱، شهرک ولایت فقیه و شهرک شهید رسولی به مدت ۲ روز با اختلال همراه خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر