برقراری ویدئوکنفرانس کوانتومی بین قاره ای انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، چین برای نخستین بار در دنیا ارتباط ویدئوکنفرانس کوانتومی بین قاره ای  بین آزمایشگاه هایی در پکن (چین) و وین(اتریش) برقرار کرد. این تماس با کمک شبکه مخابرات کوانتومی فضایی برقرار شد که به گفته کارشناسان  انقلابی در صنعت مخابرات به شمار می رود.

ارسال پیام کوانتومی ایمن ترین شیوه برقراری ارتباط و غیر قابل هک است. در فرایند ایجاد کلیدهای رمزگذاری کوانتومی از یک فوتون در وضعیت کوانتومی استفاده می شود تا امنیت اطلاعات بین دو طرف ارتباط حفظ شود.


به هرحال این تماس ویدئویی میان روسای آکادمی علوم پکن و وین برقرار شد.


قرار است تست های مخابراتی مشابهی میان فردی در چین با چهار نقطه دیگر جهان(سنگاپور، ایتالیا، آلمان و روسیه) برقرار شود.

منبع: خبرگزاری مهر