بررسی رتبه‌بندی حوزه‌های پژوهشی زبانشناسی رایانشی

به گزارش خبرنگار مهر، سمینار علمی «رتبه‌بندی حوزه‌های پژوهشی زبانشناسی رایانشی» با روش تحلیل سلسله ‌مراتبی (AHP) در ایرانداک برگزار می‌شود.

این نشست علمی توسط زهرا محمودزاده، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار می‌شود و ملوک‌السادات حسینی‌بهشتی، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، نیز مدیریت پنل را برعهده خواهد داشت.


فرایند واکاوی سلسله مراتبی یکی از روش‌های تصمیم‌گیری است که برای رتبه‌بندی و تعیین اهمیت عوامل به کار گرفته می شود. در این روش با استفاده از مقایسات زوجی گزینه‌ها به اولویت بندی هر یک از معیارها پرداخته می‌شود.


زبان‌شناسی رایانشی حوزه‌ای میان‌رشته‌ای متشکل از علوم زبان‌شناسی و رایانه است و درک چگونگی عملکرد زبان و مدل‌سازی آن برای رایانه، محور اصلی پژوهش‌های زبان‌شناسی رایانشی را تشکیل می‌دهد.


این نشست علمی ساعت ۱۵ چهارشنبه ۴ مردادماه جاری در تالار سخن ایرانداک برگزار می‌شود.

منبع: خبرگزاری مهر