براي خاموش كردن safe_mod بايد مراحل زير را انجام دهيد

براي خاموش كردن   safe_mod بايد مراحل زير را انجام دهيد

شما فايل php .ini رو داخل Public_html بسازید

و دستور register_globals = off را در آن اجرا نمایید.

توجه:ترجيحا پوشه php .in در پوشه محل نصب قرار گيرد!

توجه :براي ساخت php .ini پس از ورود به فايل منيجر و سپس Public_html  ، گزينه new file    را انتخاب نموده و نام فايل را php .ini قرار دهيد و سپس كد بالا را قرار دهيد

توجه: در صورتي كه در هاستتون قبلا php .ini بوده است نيازي به ساخت مجدد نداريد و فقط گزينه اديت php .ini را زده و تغييرات را انجام دهيد