برآورد سطح پهنه‌های آبی با ماهواره/ افزایش مساحت دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: آب‌ های سطح زمین یکی از مهم‌ ترین بخش های چرخه هیدرولوژیک و ضامن بقای موجودات زنده هستند و از این رو اطلاعات صحیح در مورد وضعیت آنها بسیار حائز اهمیت است.

رئیس سازمان فضایی ایران اضافه کرد: استفاده از روش‌ های سنتی و اطلاعات زمینی برای پایش و ارزیابی منابع آبی سطح زمین بسیار وقت‌ گیر و هزینه‌بر بوده و در اغلب موارد برآورد ضعیفی از مقدار آب موجود در منطقه را به دست می‌دهد.

وی تاکیدکرد: امروزه استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و فناوری سنجش‌ از دور با توجه به کاهش زمان، هزینه، امکان انجام پردازش های گوناگون مکان مبنا و تکرارپذیری در فصول و زمان‌ های مختلف، بسیار کاربردی شده و نقش کلیدی در نظارت بر تالاب‌ ها، ارزیابی سیل، برآورد سطح پهنه های آبی و مدیریت منابع آب یافته است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با توجه به اهمیت موضوع پایش پهنه های آبی کشور، سازمان فضایی ایران به صورت مستمر در مرکز پایش ماهواره ای زمین، اقدام به برآورد سطح پهنه های آبی کشور از جمله دریاچه ارومیه از حدود ۴۰ سال گذشته تاکنون کرده است.

به گفته وی، طبق آخرین برآوردها مساحت دریاچه ارومیه در بهمن ماه امسال حدود ۱۷۰۰ کیلومترمربع ارزیابی می شود. مساحت این دریاچه از مهرماه امسال با یک روند افزایش، ۴۰ درصد افزایش یافته است.

منبع: خبرگزاری مهر