با هر‌ وسیله ای موسیقی بنوازید!

به گزارش جام جم کلیک ، مووجی‌پلی می‌تواند ارتعاشات ناشی از ضربه روی سطح موردنظر را بسرعت شناسایی کرده و آن را به صدایی مشابه در یک ساز تبدیل کند.

برای نمونه با نصب آن روی یک هندوانه و ضربه زدن به سطح آن می‌توان صدایی شبیه یک طبل بزرگ را از آن شنید!

مووجی‌پلی همچنین امکان آموزش اصول موسیقی را از طریق یک بازی جالب فراهم می‌کند. این گجت ۴۹ دلار قیمت دارد.

منبع دریافت خبر : کلیک جام جم

لینک منبع