باگ امنیت در نسخه های ۱۱٫۲ و پایین تر

[ad_1]

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

فایل زیر رو باز کنید

سپس این کد رو پیدا کنید

$url = @str_replace ( "&", "&", $url );

و دو کد زیر رو زیرش اضافه کنید

$url = htmlspecialchars( $url, ENT_QUOTES, $config['charset'] );
$url = str_replace ( "&", "&", $url )

;

[ad_2]

منبع : download32.com