ایجاد شبکه مجازی ملی یک ضرورت انکارناپذیر استفرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اهمیت راه اندازی شبکه مجازی ملی، گفت: پلیس با تمام توان و ظرفیت جرایم سایبری را رصد و پیگیری می کند.
به گزارش مهر، سردار حسین اشتری در دومین نشست پی جویی موثر و کارآمد…منبع : ویستا