اپل برای آیفون های آینده «جاذب شوک هوشمند» می سازد

اپل قصد دارد در آیفون های آتی نوعی «جاذب شوک هوشمند» به کار گیرد که هنگام افتادن موبایل از وارد شدن خسارت به آن جلوگیری می کند. منبع: خبرگزاری مهر