امنیت در شبکه های اجتماعی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آشنایی با شبکه ‌های اجتماعی اینترنتی ایران و جهان، شبکه های اجتماعی و جهان مدرن و پسا مدرن، شبکه های اجتماعی و مناسبات انسانی، کاری و امنیت در آن و نقش شبکه های اجتماعی در ارتباطات و روابط عمومی از جمله محورهای مورد بحث در این برنامه است.

نشست بررسی شبکه های اجتماعی با عنوان « امنیت در  دنیای مجازی» با حضور حسن گوهرپور، منتقد و نویسنده روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت توسط فرهنگسرای فناوری اطلاعات و در جمع دانش آموزان دبیرستان پسرانه شهید کدخدایی برگزار می شود.

گسترش روز افزون فناوری های نوین ارتباطی، شبکه های اجتماعی زرد و علاقه مندی جوانان به این پدیده نوظهور،  از جمله اهداف برگزاری این نشست است.

منبع: خبرگزاری مهر