افسردگی شما می‌تواند از اینترنت باشد


به گزارش جام جم آنلاین ،‌ نتایج یکی از بزرگ‌ترین پژوهش‌ها در زمینه‌ شبکه‌های اجتماعی ایتالیا نشان داده گذراندن وقت در شبکه‌های اجتماعی، ارتباط مستقیمی با کاهش شادی فردی و در کل کاهش اعتماد به جامعه دارد. همچنین در بخش دیگری از این پژوهش مشخص شده پیام‌های متنی هیچ‌وقت جایگزین گفت‌وگوهای رودررو نخواهد شد و ارتباطات حضوری تاثیری بهتر بر فرد می‌گذارند.

جالب است بدانید پژوهشی در مورد ۵۰۰۰ نفر در کانادا نشان داد دو برابر کردن تعداد دوستان در دنیای واقعی، تاثیر مهمی بر شادی شما دارد؛ اما دو برابر کردن دوستان مجازی کم‌وبیش هیچ تاثیری بر روحیه ندارد.

ضمیمه کلیکمنبع : کلیک جام جم