افزوده شدن گزارش رویدادهای ترافیکی به نقشه گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، قرار است با این قابلیت کاربران بتوانند از مسائلی مانند بسته بودن یک خیابان به علت تعمیرات، وقوع یک تصادف و غیره مطلع شوند.

گزارش رویدادهای ترافیکی توسط ویز که گوگل ۵ سال قبل آن را خریداری کرد به کاربران امکان می دهد تا از سوانح مختلف فوق الذکر و همین طور حضور پلیس در خیابان های مختلف مطلع شوند.

ظاهرا گوگل افزودن خدمات یادشده به برنامه نقشه خود را از دو هفته قبل آغاز کرده و قرار است کاربران به تدریج به خدمات یادشده دسترسی یابند. البته هنوز زمان بندی دسترسی عمومی به این خدمات مشخص نشده است.

منبع: خبرگزاری مهر