استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص انتقال فاز

[ad_1]

شبکه‌های عصبی برای رسیدن به جواب در زمینه‌ی تشخیص فاز تنها به چندصد اتم نیاز دارند.

تشخیص انتقال فاز یا حالات نامتعارفی از مواد که هنگام انتقال نامعمول پیش‌ می‌آيد‌ (مانند ابررسانا شدن یک ماده یا تغییر ویژگی‌های مغناطیسی آن) برای انسان مشکل است. با این حال شاید در آینده این مشکل حل شود. در دو تحقیق جداگانه نشان داده شده است که می‌توان تشخیص این حالات و ماهیت انتقال فاز را به سیستم‌های عصبی آموزش داد. مشابه تمام سیستم‌های تشخیص بر مبنای هوش مصنوعی، برای این کار نیز از آموزش تصویری، در این مورد تصاویر مربوط به مجموعه ذرات، برای شبکه‌های عصبی استفاده شده است؛ به گونه‌ای که این شبکه‌ها می‌توانند انتقال فاز را به صورت مستقل تشخیص دهند. هوش مصنوعی می‌تواند این کار را با دقت بسیار زیاد (خطای کم‌تر از ۰.۳ درصد برای دمای یک انتقال فاز)، انجام دهد و برای تشخیص انتقال فاز کافی است تا تنها به چند صد اتم «نگاه کند».

سیستم یادگیری ماشین در این حوزه بسیار سودمند است، چرا که شما مجبور نیستید چیزی را که به آن نگاه می‌کنید، با جزییات کامل درک کنید. شما می‌توانید بفهمید که چه شرایطی باعث شروع انتقال فاز می‌شود، بدون این که نیازی باشد تا بدانید آن‌ها چه چیزی هستند و همین‌طور از لحاظ نظری می‌توانید تغییرات پیشین نامشخص را تشخیص دهید.

هنوز تا مرحله‌ی استفاده از یافته‌های این تحقیقات مسیر زیادی پیش رو است. تشخیص انتقال‌های شناخته‌شده در محیط آزمایشگاهی، جایی که می‌توانید تعداد ذرات را محدود کنید، آسان است؛ اما در محیط واقعی که در آن حجم بسیار زیادی از ذرات وجود دارد، انجام این کار بسیار مشکل است. با این حال اگر دانشمندان موفق به انجام این کار شوند، می‌توانند رفتارهای تجدیدشونده‌‌ی ناشناخته‌ای را کشف کنند که منجر به بهبود کیفیت محصولات خواهد شد، مانند ابررساناهایی با ویژگی‌های بهتر.

[ad_2]

منبع :زومیت