استعفای وزیر ارتباطات را تایید و یا تکذیب نمی کنیم

محمدرضا فرنقی زاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتشار برخی اخبار مربوط به اعلام استعفای محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، گفت: خبر استعفای وزیر را نه تایید و نه تکذیب می کنیم.

وی گفت: وزیر ارتباطات از صبح امروز با رئیس جمهور جلسه داشته است و هنوز نتیجه این جلسه مشخص نیست.

منبع: خبرگزاری مهر