ارتباط تلفنی و دیتای مشترکان تهرانی مختل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید لطیفی، شهید عاطف، شهید توکلی، شهید دیالمه، کاشانی، سعید آباد، بهشتی، راه آهن، بابایی و شیخ بهایی از فردا ششم شهریورماه آغازمی شود.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸، ۲۶۹۱، ۲۶۷۵ در محدوده خیابان های شهید کاظم موسوی، مجید افشاری، شهید عوضی توحیدی به مدت ۴۸ ساعت با اختلال همراه می شود.


در همین حال مشترکان مرکز مخابراتی شهید عاطف با پیش شماره های ۷۷۲۹، ۷۷۷۰ الی ۷۷۷۴، ۷۷۸۶ الی ۷۷۸۸ و ۷۶۷۰ در محدوده خیابان های ۱۸۸ شرقی، ۱۸۲ شرقی، مهران سجده ای، تیرانداز در ۳ روز آینده با اختلال در برقراری ارتباط مواجه می شوند.


ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید توکلی با پیش شماره های ۴۴۵۰ الی ۴۴۵۹ در محدوده بلوار شاهد، پندیار، تهرانسر، ۲۳ (باشگاه) و در مرکزمخابرات شهید دیالمه با پیش شماره های ۳۳۵۰ الی ۳۳۵۲، ۳۳۱۲، ۳۳۱۳ در محدوده خیابان های حدادعادل، محمد یزدی، پیله چی، میوه چی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.


با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مراکز مخابراتی کاشانی، سعید آباد، بهشتی، راه آهن، بابایی و شیخ بهایی از ساعت ۲۴ روز ششم شهریورماه به مدت ۶ ساعت دچار اختلال می شود.

منبع: خبرگزاری مهر