ارتباط تلفنی مشترکان ۳ مرکز مخابراتی در تهران مختل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات نصیرآباد قاجار، شهید زارعی و پیام نور از امروز ۹ مردادماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات نصیرآباد قاجار با پیش شماره های ۵۶۶۵ و ۵۶۸۷ در محدوده خیابان مطهری به مدت ۴۸ ساعت با اختلال همراه است.


در مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره های ۴۴۱۰ الی ۴۴۱۴، ۴۴۱۶ و ۴۴۱۷ در محدوده بزرگراه حکیم، اتوبان باکری، بلوار تعاون و فرساد شرقی نیز مشترکان در ۳ روز آینده در برقراری تماس تلفنی مشکل خواهند داشت.


در همین حال ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های ۴۴۲۷ الی ۴۴۲۹، ۴۴۶۰ الی ۴۴۶۲، ۴۴۴۰ الی ۴۴۴۹، ۴۴۸۹ و ۴۶۰۴ در محدوده خیابان های ایرانپارس، مخبری، ایران زمین و سردار جنگل به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

منبع: خبرگزاری مهر